Wat wordt bedoeld met HDCP?

Dit is een digitaal signaalcoderingssysteem dat wordt gebruikt als kopieerbeveiliging voor digitale inhoud als video, muziek, enz. De overdracht van digitale inhoud wordt beschermd door de inhoud aan afzenderszijde te versleutelen, via een DVI-uitgang te verzenden en aan ontvangerszijde weer te decoderen. Digitale inhoud kan echter niet worden weergegeven wanneer de apparatuur voor verzenden en ontvangen niet allebei ondersteuning voor HDCP bieden.

Voldoen EIZO RadiForce LCD-monitoren aan de richtlijn voor elektrische veiligheid bij gebruik in de nabijheid van patiënten?

EIZO RadiForce-monitoren die worden gebruikt in de nabijheid van patiënten voldoen aan de richtlijn EN60601-1 en de CE-richtlijn voor medische apparatuur. In het gegevensblad van elk afzonderlijk RadiForce-model wordt beschreven of dit model wel of niet aan deze richtlijn voldoet.

Hoe zijn de lichaamsgebieden/methoden conform DIN 6868-157 ingedeeld ten opzichte van de RadiCS-toepassingsklassen en wat zijn de minimumvereisten voor beeldweergaveapparatuur?

Afhankelijk van het onderzochte lichaamsgebied en de toegepaste methodiek gelden conform DIN 6868-157 verschillende minimumvereisten voor weergaveapparatuur. Aan de hand van EIZO's software voor kwaliteitsborging RadiCS kunnen deze vereisten worden onderverdeeld in de klassen I tot en met VIII. In de volgende tabel kunt u een overzicht bekijken van alle afzonderlijke klassen en de bijbehorende minimumvereisten.

Let op: Voor elk beeldweergavesysteem dat wordt gebruikt voor diagnosticering conform DIN 6868-157, moet een overdrachtscontrole worden uitgevoerd.

Welke procedure wordt gevolgd bij afwikkeling van de on-site omruilservice van EIZO?

De procedure rond de EIZO on-site omruilservice wordt uitgevoerd en afgehandeld door onze servicepartner UNISERV GmbH. Bij vragen kunt u contact opnemen via onze hotline. +31 (0)40-76.00.376. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30u. Indien uw apparaat onverhoopt toch moet worden omgeruild, wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt voor het beschikbaar stellen van een gelijkwaardig apparaat. Er komt een chauffeur bij u langs en deze levert het vervangende apparaat af bij de locatie voor goederenontvangst, bijvoorbeeld bij de receptie. Het defecte apparaat wordt (op een later moment) weer mee teruggenomen.

Waarop heeft de norm DIN 6868-157 betrekking?

De norm DIN V 6868-157 reguleert de overdrachtscontrole en de consistentiecontrole van beeldweergavesystemen voor radiografie om de daarvoor vereiste beeldkwaliteit te waarborgen.

Welke kleurafstemming kan ik gebruiken tussen de printer, de monitor en de beeldbewerkingssoftware?

Het antwoord op die vraag (en kort advies) krijgt u in de vorm van een geïllustreerde gids: 'EIZO's Guide to a further Enjoyment of Digital Photography' (EIZO-gids voor meer begrip van digitale fotografie)

Zijn FORIS LCD-monitoren compatibel met PlayStation en Xbox?

Ja. Als u de monitor gebruikt in combinatie met de Xbox dient u er wel voor te zorgen dat de monitor is ingesteld op 60 Hz (raadpleeg ook de handleiding van de XBox)!

Wie kann ich den KVM-Switch nutzen?

Als er een KVM-switch is ingebouwd, kunt u afhankelijk van het model tot drie computers tegelijk aansluiten op uw monitor. Randapparatuur die is aangesloten op de USB-poorten van de monitor, bijvoorbeeld het toetsenbord en de muis, kunt u dan gebruiken voor de aansturing van verschillende computers.

Hiervoor moet u de volgende verbindingen maken:
• Sluit een computer aan via de USB-C-ingang aan de achterkant van de monitor (met het pictogram voor de video-ingang).
• Sluit de tweede (en eventueel derde) computer aan op de HDMI- of DisplayPort-ingang aanvullend op de USB-B-ingang aan de achterkant van de monitor.
• Sluit randapparatuur zoals muis en toetsenbord aan op de USB-downstreampoorten aan de zijkant van de monitor.

Als de KVM-switch is ingeschakeld, past de monitor uw aansturing nu automatisch toe voor de actieve video-ingang. De computer die via USB-C is aangesloten, ontvangt de verbinding met de randapparatuur via de USB-C-kabel. De computer die via HDMI of DisplayPort is aangesloten, ontvangt de verbinding met de randapparatuur via de USB-B-aansluiting.

Welke waarden moet ik invoeren in ColorNavigator om optimale resultaten te bereiken?

Als u optimale resultaten wilt bereiken, is het raadzaam om u te verdiepen in kleurbeheer.

Hoe kan ik mijn monitor op een milieuvriendelijke manier verwijderen of wegdoen?

Sinds de inwerkingtreding van de Duitse wet aangaande elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) op 24 maart 2006 mogen monitoren niet meer worden weggegooid als huisafval. Monitoren moeten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. En dit geldt ook voor de apparatuur van EIZO.

Particuliere consumenten kunnen oude monitoren eenvoudig afgeven bij een lokaal inzamelpunt. Dit kan kosteloos. Vraag uw gemeente waar zich het dichtstbijzijnde inzamelpunt bevindt.

Als u een zakelijk gebruiker bent, kunt u contact opnemen met EIZO.

Oudere EIZO-modellen

Meer informatie over oudere EIZO-modellen is te vinden op de EIZO Global-website.

Naar EIZO Global gaan