RadiCS-toepassingsklassen

Afhankelijk van het onderzochte lichaamsgebied en de toegepaste methodiek gelden conform DIN 6868-157 verschillende minimumvereisten voor weergaveapparatuur. Aan de hand van EIZO's software voor kwaliteitsborging RadiCS kunnen deze vereisten worden onderverdeeld in de klassen I tot en met XIII. In de volgende tabel kunt u een overzicht bekijken van alle afzonderlijke klassen en de bijbehorende minimumvereisten.

 

Let op: Voor elk beeldweergavesysteem dat wordt gebruikt voor diagnosticering conform DIN 6868-157, moet een overdrachtscontrole worden uitgevoerd.

Resolutie

Het LCD-scherm bestaat uit een vast aantal beeldelementen (pixels) die oplichten om video-inhoud weer te geven. Het weergegeven beeld omvat zowel horizontale als verticale pixels. De beste beeldkwaliteit bij LCD's wordt gerealiseerd wanneer gegevens kunnen worden toegewezen aan alle pixels, wat inhoudt dat de resolutie van uw computer overeenkomt met de resolutie van het LCD-scherm.

rise/fall-schakeltijd

De tijd in milliseconden die een pixel nodig heeft om te wisselen van zwart naar wit (rise) en van wit naar zwart (fall).