HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection)

Dit is een digitaal signaalcoderingssysteem dat wordt gebruikt als kopieerbeveiliging voor digitale inhoud als video, muziek, enz. De overdracht van digitale inhoud wordt beschermd door de inhoud aan afzenderszijde te versleutelen, via een DVI-uitgang te verzenden en aan ontvangerszijde weer te decoderen. Digitale inhoud kan echter niet worden weergegeven wanneer de apparatuur voor verzenden en ontvangen niet allebei ondersteuning voor HDCP bieden.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dit is een interface voor de doorgave van digitale audio- en videogegevens.

Helderheidsstabilisering

Vanaf het moment dat de monitor wordt ingeschakeld, zorgt deze functie ervoor dat temperatuurafhankelijke wisselingen in helderheid worden ondervangen.