Kleurruimte

Het totale aantal kleuren dat door een apparaat kan worden weergegeven. Een kleur ligt buiten het kleurengamma wanneer het apparaat niet over deze kleur beschikt bij weergave.

Kleurtemperatuur

De kleurtemperatuur is een maatstaf voor het meten van wittonen en de waarden worden aangeduid in Kelvin. Bij hoge temperaturen lijkt de wittoon enigszins blauw en bij lagere temperaturen juist wat roder te worden weergegeven.

5000 K: Dit is de temperatuur die gewoonlijk wordt gebruikt in de drukkerijbranche.

6500 K: Deze temperatuur is geschikt voor weergave van foto's en videobeelden.

LED-backlight

Achtergrondverlichting met witte LED's verbruikt de helft minder stroom dan CCFL-achtergrondverlichting met dezelfde helderheid. Dit zorgt voor een bijzonder gunstige energie-efficiëntie en leidt tot aanzienlijk lagere energiekosten. Een ander voordeel is dat LED's, in tegenstelling tot TL-verlichting, niet het giftige en milieuvervuilende kwik bevatten.

Look-Up-Table (LUT)

In dit onderdeel van de monitor worden de signaalwaarden aan de kleurtonaliteiten voor weergave toegewezen. Om een nauwkeurige kleuraansturing te bewerkstelligen, beschikken EIZO-monitoren over een 16-bit, 14-bit, 12-bit of 10-bit Look-Up-Table in plaats van de gebruikelijke 8-bit Look-Up Table (LUT). Dit omvat een echt precisiewerkje dat wordt uitgevoerd door een innovatieve, hoogwaardige chip die EIZO speciaal voor dit doel heeft ontwikkeld.

Normal - 1:1-resolutie

Het beeld wordt weergegeven met de resolutie van het beeldsignaal. Als de fysieke resolutie van het beeldscherm groter is, dan worden pixels rondom het beeld niet gebruikt.

Off Timer

De Off-Timer is een spaarstandfunctie die ervoor zorgt dat de monitor na een opgegeven tijdsduur automatisch omschakelt naar de energiebesparende modus. Zo verbruiken resources dus minder energie. Het uitschakelen gebeurt onafhankelijk van screensavers of de instellingen van uw computer.

Overdrive

Met deze functie kunnen pixels van tevoren worden berekend en opzettelijk worden versneld met behulp van een intelligente overmodulatie, waardoor de wisseling tussen zwart en wit, maar ook wijzigingen in kleurnuances zeer snel uitgevoerd kunnen worden. Afbeeldingsovergangen in snelle videosequenties, 3D CAD-animaties en games draaien hierdoor zonder dat ghosting optreedt.

RadiCS-toepassingsklassen

Afhankelijk van het onderzochte lichaamsgebied en de toegepaste methodiek gelden conform DIN 6868-157 verschillende minimumvereisten voor weergaveapparatuur. Aan de hand van EIZO's software voor kwaliteitsborging RadiCS kunnen deze vereisten worden onderverdeeld in de klassen I tot en met XIII. In de volgende tabel kunt u een overzicht bekijken van alle afzonderlijke klassen en de bijbehorende minimumvereisten.

 

Let op: Voor elk beeldweergavesysteem dat wordt gebruikt voor diagnosticering conform DIN 6868-157, moet een overdrachtscontrole worden uitgevoerd.
Resolutie

Het LCD-scherm bestaat uit een vast aantal beeldelementen (pixels) die oplichten om video-inhoud weer te geven. Het weergegeven beeld omvat zowel horizontale als verticale pixels. De beste beeldkwaliteit bij LCD's wordt gerealiseerd wanneer gegevens kunnen worden toegewezen aan alle pixels, wat inhoudt dat de resolutie van uw computer overeenkomt met de resolutie van het LCD-scherm.

rise/fall-schakeltijd

De tijd in milliseconden die een pixel nodig heeft om te wisselen van zwart naar wit (rise) en van wit naar zwart (fall).