De EIZO-groep is zich bewust van zijn ecologische verantwoordelijkheid en houdt bij zijn bedrijfsactiviteiten rekening met de relevante milieuaspecten. We letten op de uitwerking die onze activiteiten hebben op het milieu en we willen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Daarom spannen we ons er wereldwijd samen voor in om grondstoffen efficiënt te gebruiken, de klimaatverandering te beperken, het milieu te beschermen (inclusief de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen), milieuvervuiling te voorkomen en andere risico's voor het milieu te beperken.

Onze activiteiten volgens ons milieubeheersysteem

In overeenstemming met ons basisprincipe voor energie en milieu hebben we een systeem voor milieu- en energiebeheer geïntroduceerd, dat in juli 1998 voor het eerst conform ISO 14001 is gecertificeerd. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om onze afvalproductie tegen te gaan en om ons verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie terug te dringen. Door de invoering van ons milieubeheersysteem hebben we nog extra vooruitgang kunnen boeken op andere gebieden. De overeengekomen doelstellingen sluiten namelijk aan bij de trend en de groeiende interesse in ecologisch verantwoorde, milieuvriendelijkere producten.

EIZO heeft initiatieven voor milieubescherming uitgerold die aansluiten bij de normen van ISO 14001:2015, en die worden aangestuurd en gecontroleerd door een manager voor milieubeheer. Deze initiatieven komen overeen met de managementrichtlijnen en de bedrijfsstrategie van onze directie. De vakgroep “Corporate Safety Section of the General Affairs Department” stimuleert onze bedrijfsactiviteiten en beheert daarbij tegelijkertijd het energieverbruik van onze vestigingen en installaties, ons gebruik van chemicaliën en onze afvalproductie. De vakgroep “Certified Standards Section of the Technology Management Department” legt verantwoording af voor onze producten, verzamelt milieugegevens van over de hele wereld en stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten.

Onze certificering volgens ISO 14001 is in 2018 door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en verlengd. Daarnaast voeren we in het kader van ons chemicaliënbeheer interne audits en audits door klanten uit, in aansluiting op het bewustzijn over giftige chemicaliën dat de afgelopen jaren is gestegen.

Naleving van milieustandaarden

We streven er proactief naar om milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke vereisten van Japan en andere landen, en garanderen we dat onze belangrijkste producten op alle markten overeenstemmen met belangrijke vrijwillige standaarden voor milieu.

De producten van EIZO voldoen aan Europese verordeningen, inclusief de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), de RoHS-richtlijn (gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en de ErP-richtlijn (ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten).  Ook in landen buiten Europa interpreteren wij dergelijke regels als een bron van inspiratie om soortgelijke maatregelen te nemen.

We houden ons bovendien aan de standaarden van de milieukeurmerken die voor onze branche relevant zijn, zoals de TCO Certified Generation 8 (uitgebreide wereldwijde standaarden voor monitoren), EPEAT (internationale milieunorm voor PC's en monitoren), ENERGY STAR 7.1 (Amerikaanse standaard voor efficiënt energieverbruik) en het PC Green Label (Japanse milieunorm voor PC's en monitoren). Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van TCO, ENERGY STAR en PC Green Label.

Opwekking van zonnestroom op het hoofdkantoor van EIZO

Het internationale hoofdkantoor van EIZO bevindt zich in het Japanse Hakusan. Dit is een regio die sterk wordt getekend door de natuurlijke omgeving, inclusief het Hakusan-gebergte en de nabijgelegen Japanse Zee. 

Met de overstap op hernieuwbare energiebronnen wil EIZO zijn CO2-uitstoot terugdringen. In 2016 hebben we 715 zonnepanelen op het dak van onze fabriek geïnstalleerd, met een totaal vermogen van 180 kW. Verder hebben we in de omgeving nog 1014 zonnepanelen van 250 kW op de grond geïnstalleerd.
Deze modules leveren ieder jaar 373.000 kWh stroom, waardoor we jaarlijks 239 ton CO2-uitstoot besparen.