Dit is de bedrijfsfilosofie van EIZO: “We willen het beroepsleven en privéleven van mensen verrijken met de meest geavanceerde oplossingen voor beeldweergave.” De verplichtingen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (CSR, Corporate Social Responsibility) die hieruit voortvloeien, zijn vastgelegd in de gedragscode van de EIZO Group. De CSR-doelen van EIZO op de middellange termijn omvatten ook milieubescherming en laten zien hoezeer EIZO belang hecht aan het milieu.

Categorie Doelen voor de middellange termijn
Milieubewust
handelen

Snel terugdringen van schadelijke invloed op het milieu

•    Producten: Marktleider voor milieuvriendelijke ontwikkelingsactiviteiten
•    Operationeel: Tot 2030 een CO2-reductie behalen van 50% ten opzichte van 2017
Bedrijfsnetwerk / 
stakeholders

•   Bevordering van CSR in de gehele leverketen
•   Bedrijfscultuur creëren waarin mensen zich vrij kunnen ontwikkelen

Businessmodel We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de basisprincipes van Imaging Chain Innovation te volgen

In april 2020 zette EIZO 10% van het energieverbruik in haar centrale productielocaties – ongeveer 9,21 miljoen kWh – om naar groene stroom. Dit initiatief vormde een belangrijke stap op weg naar het emissiedoel. In oktober van hetzelfde jaar wist EIZO het aandeel stroom uit hernieuwbare bronnen te verhogen tot 50% van het totale verbruik. Het resultaat: de belangrijkste productielocaties veroorzaken per jaar ongeveer 3100 ton minder CO2-uitstoot dan voorheen (55% minder dan in 2017). Dankzij deze maatregel is EIZO is staat om haar uitstootdoel al in het boekjaar 2021 te behalen.

Hernieuwbare energiebronnen spelen een steeds grotere rol voor de bedrijven van de EIZO Group. Het Duitse EIZO Technologies GmbH, waar oplossingen worden ontwikkeld en geproduceerd voor de luchtverkeersleiding en industriële markten, werkt milieuvriendelijker door te verhuizen naar een nieuwe locatie, die vanaf januari 2021 volledig op groene stroom draait.

Aangezien de geplande doelen voor de CO2-reductie al zo snel behaald zijn, heeft EIZO nu ook haar doel bijgesteld om voor 2040 compleet klimaatneutraal te werken. De volledige EIZO Group heeft de ambitie om nog meer te werken aan milieubescherming, om zo een significante bijdrage te leveren aan een gezonde, duurzame maatschappij.

Nieuwe doelen voor CO2-reductie

Boekjaar 2030: CO2-reductie van 70% ten opzichte van 2017

Boekjaar 2040: Volledig klimaatneutraal

EIZO Sustainable Development Goals
Relevante doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

EIZO brengt het idee van Corporate Social Responsibility al tientallen jaren in de praktijk, want we nemen de verantwoordelijkheid van ons bedrijf voor de maatschappij en het milieu serieus.

Meer info over de CSR-activiteiten van EIZO

We publiceren het Integrated Report, dat onze MVO-rapportage over ons verantwoord ondernemerschap vervangt. Dit verslag combineert financiële informatie met niet-financiële informatie, zoals onze bedrijfsstrategie en onze inzet op het gebied van milieu, maatschappij en verantwoord ondernemerschap.

Naar het Integrated Report