1. Inhoud van website

EIZO Europe heeft alle informatie en onderdelen van deze website naar eer en geweten samengesteld. De gegevens behoren bij de aangegeven stand van zaken. EIZO is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en technische nauwkeurigheid van de aangegeven informatie. EIZO Europe is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade door een computervirus bij het opvragen of downloaden van informatie vanaf deze website. Ondanks een zorgvuldige controle is EIZO niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is uitsluitend de eigenaar van die pagina's aansprakelijk. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. EIZO Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's op deze website of de volledige site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen of de publicatie van de site tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Auteursrecht en copyright

Tekst, foto's en andere afbeeldingen, alsmede hun plaats op de website van EIZO vallen onder het auteursrecht en andere beschermende wetgeving. Deze onderdelen mogen volledig of in delen alleen voor persoonlijke en niet-bedrijfsmatige toepassingen worden gebruikt. Dit geldt niet voor het gebruik van persberichten in de persinformatie, indien en voor zover deze persberichten redactioneel verband met EIZO Europe vertonen. Indien enig onderdeel conform de eerder aangegeven voorschriften wordt opgeslagen, vermenigvuldigd of gedistribueerd, dan moet daarbij naar het auteursrecht van EIZO Europe worden verwezen. Op de EIZO Website aanwezige afbeeldingen, kranten- en tijdschriftartikelen kunnen onder het auteursrecht van derden vallen.

3. Merken

"EIZO" is een internationaal beschermde merknaam. Ook andere bedrijfsnamen, bedrijfslogo's en productnamen die op de EIZO Website worden genoemd, kunnen door hun eigenaars auteursrechtelijk zijn beschermd.

4. Privacy van gegevens

Indien op deze website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) te verstrekken, dan verstrekt de afzender die gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De voor de verwerking van uw verzoek noodzakelijke gegevens worden alleen voor de afhandeling van uw verzoek opgeslagen.

5. Rechtsgeldigheid van deze beperkte aansprakelijkheid

Deze beperkte aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van de Internetpagina waarop naar deze aansprakelijkheid wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen op deze website niet, niet langer of niet meer volledig aan de geldende wetgeving voldoen, dan heeft dit geen effect op de inhoud of de geldigheid van resterende delen van het document.