I. Bepalingen van EIZO inzake gegevensbescherming

1. Toepasselijkheid 
Deze bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn van toepassing voor de websites onder www.eizo.nl, die worden beheerd door EIZO Europe GmbH. Ze bepalen hoe EIZO Europe GmbH (en zijn samenwerkingspartners TWT reality bytes neue medien gmbh en XQueue GmbH) omgaat met gegevens die betrekking hebben op de gebruikers van de websites.

2. Definities

“Persoonlijke gegevens” zijn gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een natuurlijk persoon, dus bijvoorbeeld de naam, het adres of het telefoonnummer van deze natuurlijke persoon. Informatie die niet direct in verband kan worden gebracht met de persoon achter een gebruiker, zoals het aantal gebruikers van een pagina binnen een bepaalde periode, valt niet onder de definitie van persoonlijke gegevens. De websites waarop EIZO met zijn samenwerkingspartners diensten aanbiedt, worden collectief de “EIZO-websites” genoemd.

De firma EIZO Europe GmbH wordt “EIZO” genoemd.

De op de website van EIZO geregistreerde gebruikers worden “gebruikers” genoemd.

Persoonlijke gegevens die door gebruikers worden opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de EIZO-website, worden “registratiegegevens” genoemd.

3. Basisprincipes voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

EIZO houdt zich bij de omgang met persoonlijke gegevens van gebruikers aan de volgende basisprincipes:

3.1 EIZO houdt zich bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland aangaande gegevensbescherming.

3.2 EIZO gebruikt persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend om het voor gebruikers mogelijk te maken om de gedeelten van de website met een registratieplicht te gebruiken, om overeenkomsten te sluiten, om overeenkomsten uit te voeren in overeenstemming met de algemene voorwaarden van EIZO en zijn samenwerkingspartners en om facturering voor te betalen goederen mogelijk te maken. EIZO gebruikt de gegevens uitsluitend voor de verzending van de EIZO-nieuwsbrief, mits u zich hierop hebt geabonneerd, en voor de verzending van uw winkelwagen-herinnering, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. In geen enkel geval zullen EIZO of de samenwerkingspartners persoonlijke gegevens van gebruikers doorgeven of anderszins bekend maken aan derden voor reclame- of marketingdoeleinden, zonder dat dit noodzakelijk is voor de door EIZO te leveren prestaties.

3.3 Uitzonderingen op paragraaf 3.2 kunnen voorkomen in het kader van wettelijke bepalingen, op grond waarvan een samenwerking met wetshandhavende instanties of overige overheidsinstellingen noodzakelijk wordt, of bij een concrete verdenking van misbruik van de EIZO-website, die in overtreding is met contractuele verplichtingen resp. wettelijke bepalingen.

3.4 De gebruikers kunnen op ieder moment informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die EIZO van hen heeft opgeslagen en deze wijzigen.

3.5 Voor zover gebruikers toestemming hebben gegeven voor een verwerking van hun gegevens die verder gaat dan wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan deze toestemming op ieder moment worden herroepen door de betreffende gebruikers.

4. Verzending van onze nieuwsbrief 

U kunt zich op onze EIZO-nieuwsbrief abonneren. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Door het opgeven van uw e-mailadres stemt u ermee in dat we uw gegevens gebruiken voor de verzending van onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe producten. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

De aanmelding voor de nieuwsbrief vindt plaats via double-opt-in. U ontvangt na uw aanmelding een bevestigingsmail. Hierin wordt u gevraagd om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen door op een link te klikken. U ontvangt de nieuwsbrief alleen wanneer u de bevestiging verstuurt door op de link te klikken.

U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden en uw toestemming voor de toekomst te herroepen. Hiervoor klikt u op de betreffende link in de ontvangen nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit ons systeem verwijderd.

5. Registratiegegevens 

De volgende gegevens kunnen al dan niet als registratiegegevens worden verzameld en verwerkt:

  • bedrijfsnaam;
  • aanspreektitel;
  • voor- en achternaam;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • adres.

6. Cookies

Op de website van EIZO worden zogeheten sessie-cookies gebruikt, die tijdens de duur van het bezoek aan de website worden toegewezen aan gebruikers, zodat het systeem hen herkent. Sessie-cookies ondersteunen de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en komen na de sessie automatisch te vervallen. Er vindt geen bezoekergerelateerde evaluatie van het surfgedrag van gebruikers plaats door sessie-cookies.

7. Logboeken 

Telkens als een pagina bezocht wordt, worden de toegangsgegevens opgeslagen in een protocolbestand, het serverlogboek. De gegevens die daarbij worden opgeslagen, omvatten de volgende informatie:

  • het IP-adres van de gebruiker (waarmee eventueel zijn computer kan worden geïdentificeerd);
  • de remote host (naam en IP-adres van de computer die de pagina opvraagt);
  • het tijdstip, de status, de hoeveelheid overgedragen data en de website, via welke de gebruiker op de opgevraagde pagina is gekomen (de zogeheten referrer);
  • de product- en versie-informatie van de gebruikte browser (de zogeheten user agent).

Als EIZO deze gegevens gebruikt, is dit uitsluitend voor statistische doeleinden. Deze ondersteunen de optimalisatie van de EIZO-website, bijvoorbeeld door de analyse van het gedrag van gebruikers wat betreft de dag en het tijdstip van het bezoek en de analyse van het opgevraagde datavolume van de EIZO-website. Bovendien kan EIZO met behulp van de logboeken mogelijke fouten ontdekken, zoals niet-werkende koppelingen of programmeerfouten. De logboeken worden dan gebruikt om de EIZO-website te verbeteren en verder te ontwikkelen. In principe koppelt EIZO de in het serverlogboek opgenomen gegevens inzake bezochte pagina's en het gebruik ervan, in principe niet aan identificeerbare personen. EIZO behoudt zich echter het recht voor om de logboeken van gebruikers, bij wie er een verdenking bestaat dat deze de EIZO-website gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de wet of met de overeenkomst, met terugwerkende kracht te controleren.
Zie hiervoor ook paragraaf 3.3., die overeenkomstig geldt.

8. Gebruik van de Facebook Social Sharer -functie (Vind-ik-leuk-knop) 

Onze websites maken gebruik van invoegtoepassingen voor sociale media (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (“Facebook”). De plug-ins zijn herkenbaar aan één van de Facebook-logo's (een witte “f” op een blauwe tegel of een omhoog wijzende duim) of zijn voorzien van de toelichting “Facebook Social Plugin”. De lijst met plug-ins van Facebook en hun uiterlijk kan hier worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als u een pagina van onze website bezoekt die is voorzien van een dergelijke invoegtoepassing, zet uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door uw browser in de website geïntegreerd. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid data die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt, en informeren u van onze huidige kennis over de stand van zaken: door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website bezocht hebt. Als u aangemeld bent bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Als u gebruik maakt van de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Vind-ik-leuk-knop te klikken of een opmerking achter te laten, dan wordt deze informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als u geen account hebt bij Facebook, is het desondanks mogelijk dat Facebook uw IP-adres ontvangt en opslaat. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook om meer te weten over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.facebook.com/policy.php. Als u een account hebt bij Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen accountgegevens, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij Facebook. Daarnaast is het mogelijk om de sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker”.

9. Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres, dat echter voor het opslaan wordt geanonimiseerd met de methode _anonymizeIp(), zodat het niet meer aan uw internetaansluiting kan worden toegewezen) wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de eigenaren van de website en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Ook kan Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd met een overeenkomstige instelling in uw browser. We wijzen u er echter op, dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en met het hiervoor beschreven doel verwerkt. U kunt op ieder moment bezwaar aantekenen tegen de toekomstige registratie en het gebruik van uw IP-adres door Google Analytics. U vindt hierover meer informatie op tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om te garanderen dat IP-adressen geanonimiseerd geregistreerd worden. Belangrijk: u kunt voorkomen dat Google Analytics uw bezoek registreert. Schakel hiervoor het selectievakje uit naast “Bezoek geanonimiseerd registreren met Google Analytics?”. Uw instellingen worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek en worden toegepast als u de volgende pagina bezoekt. Het is niet mogelijk om uw instelling voor toekomstige bezoeken op te slaan, aangezien er geen verdere gegevens over uw bezoek opgeslagen worden.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw bezoek registreert, door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld als u deze website bezoekt:

Google Analytics deactiveren

10. Gebruik van Google +1 

Op deze website is de plug-in “google+1” (Google Plus) geïntegreerd. Deze wordt beschikbaar gesteld en beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna: Google). U herkent deze knop aan het opschrift “+1” op een witte achtergrond. 

Bij uw bezoek van onze website, die voorzien is van deze plug-in, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Google en wordt vervolgens de inhoud van de plug-in aan uw browser overgedragen en door uw browser in de weergegeven website geïntegreerd. Hierdoor wordt het gegeven dat u onze website hebt bezocht, doorgegeven aan Google. 

Gedurende de tijd dat u tijdens uw bezoek aan onze website bent aangemeld bij uw persoonlijke gebruikersaccount van Google resp. Google Plus, kan Google uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw account. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de knop of het achterlaten van een opmerking, wordt de bijbehorende informatie direct aan Google overgedragen en daar opgeslagen. Als u een dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, dient u zich voor het bezoek aan onze website af te melden van uw account bij Google resp. Google Plus. 

We hebben geen invloed op de hoeveelheid en de inhoud van de data, die Google met behulp van deze plug-in verzamelt. Wij gaan ervan uit dat uw IP-adres ook opgenomen en overgedragen wordt. De verklaringen omtrent gegevensbescherming van Google Inc. geven informatie over het doel, de omvang en het gebruik van de gegevensverzameling door Google Inc. U vindt deze onder www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html.

Als u een account hebt bij Google Plus of aangemeld bent bij Google en niet wilt dat Google bij uw bezoek aan onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Google opgeslagen accountgegevens, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij Google resp. Google Plus.

11. Gebruik van Twitter 

Deze website maakt gebruik van de functies van de dienst Twitter of heeft deze functies geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-tweet” worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. 

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Twitter. U vindt hierover meer informatie in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Twitter op twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen bij Twitter wijzigen in de instellingen van uw account onder twitter.com/account/settings.

12. Gebruik van YouTube, Pinterest etc.

Om onze websites voor onze gebruikers aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken, zijn in ons portaal periodiek ook sociale plug-ins van andere geselecteerde platformen geïntegreerd (zoals YouTube, Pinterest, evt. Dailymotion, evt. Vimeo). Deze plug-ins zijn normaliter aangeduid met het logo van de samenwerkingspartner en een schriftelijke toevoeging.

Als u een pagina van onze website bezoekt die is voorzien van een dergelijke plug-in, zet uw browser een directe verbinding op met de bijbehorende servers. Dit dient er in eerste instantie toe om de inhoud van de plug-in weer te geven. In dit geval ontvangt de samenwerkingspartner uw IP-adres. In de praktijk kan dit IP-adres niet zonder meer aan uw naam worden gekoppeld. Onder bepaalde omstandigheden kan de platformaanbieder hierbij een cookie opslaan op uw computer (zie hierover het punt “cookies” hierboven). U bepaalt via de instellingen van uw internetbrowser of u deze cookies wilt toestaan.

13. Partnerprogramma's van Hatch etc.

EIZO werkt als partner ook samen met online handelaars om u als gebruiker webshops aan te kunnen bieden waarin u producten van EIZO kunt aanschaffen. Hiertoe behoren op dit moment bijvoorbeeld: Alternate, Azerty, Centralpoint, cool blue. Als u als gebruiker op het logo van de online handelaar klikt, wordt u naar diens website doorgeleid. Deze routering wordt verzorgd door HATCH B.V. met vestiging in Nederland (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam). In dit verband worden gegevens overgedragen aan de partner Hatch om deze service te leveren. U vindt hierover meer informatie in het privacybeleid van de aanbieder: https://gethatch.com/privacy.

14. Gebruik door minderjarigen 

Registratie is voorbehouden aan meerderjarigen en aan personen die vertegenwoordigingsbevoegd zijn voor de onderneming die ze bij hun registratie hebben opgeven.


15. Wijzigingen in de bepalingen omtrent gegevensbescherming 

EIZO behoudt zich het recht voor om deze bepalingen omtrent gegevensbescherming op ieder moment te wijzigen, als wijzigingen noodzakelijk worden op grond van achteraf herkende omissies, in het kader van nieuwe door EIZO beschikbaar gemaakte functies of door nieuwe wettelijke bepalingen. EIZO zal zijn geregistreerde gebruikers per e-mail informeren over alle wijzigingen in deze bepalingen omtrent gegevensbescherming, aan het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

16. Toegankelijkheid van de bepalingen omtrent gegevensbescherming

De bepalingen omtrent gegevensbescherming kunnen op ieder moment worden opgevraagd en afgedrukt onder de koppeling “Gegevensbescherming”.

17. Rechten

Op deze bepalingen omtrent gegevensbescherming zijn de rechten van EIZO Europe GmbH van toepassing, met name het auteursrecht.

18. Technische veiligheid

EIZO zet zich in voor de privacy van zijn gebruikers en werkt continu de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij om de toevertrouwde gegevens te beschermen. Deze maatregelen dienen ertoe om onbevoegde toegang, illegaal wissen of manipulatie en onbedoeld verlies van de gegevens zo goed mogelijk tegen te gaan.

II. Disclaimer

Inhoud van de websites

EIZO Europe GmbH heeft alle onderdelen en informatie van deze website samengesteld naar beste weten en geweten. De verstrekte informatie berust steeds op de vermelde stand van zaken. Ondanks dat is EIZO er niet voor aansprakelijk dat de verstrekte informatie actueel, correct, volledig, kwalitatief hoogwaardig en technisch exact is. EIZO is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij het opvragen of downloaden van gegevens van deze website wordt veroorzaakt door computervirussen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. EIZO behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en koppelingen

Wanneer EIZO direct of indirect verwijst naar internetpagina's van derden (“koppelingen”), dan heeft EIZO geen invloed op de inhoud van deze internetpagina's en neemt EIZO dan ook geen aansprakelijk op voor deze inhoud, tenzij EIZO op de hoogte was van de precieze inhoud en het voor EIZO technisch mogelijk en redelijk was om het gebruik van enige illegale inhoud te verhinderen. Voor de inhoud van de websites waarnaar gekoppeld wordt, is de betreffende eigenaar of exploitant van de website verantwoordelijk. De websites waarnaar gekoppeld wordt, worden bij het opnemen deze koppeling gecontroleerd op mogelijke overtredingen op de wet. Bij het opnemen van de koppeling is geen illegale inhoud aangetroffen. Zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding is het echter niet mogelijk om de gekoppelde pagina's permanent inhoudelijk te controleren. Als overtredingen bekend worden, verwijdert EIZO dergelijke koppelingen onmiddellijk.

Auteursrecht en recht op vermelding

De teksten, foto's en afbeeldingen inclusief hun vormgeving op de EIZO-website vallen onder bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving omtrent bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen in hun geheel of gedeeltelijk alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van informatie voor de pers uit het gelijknamige gedeelte, indien en voor zover deze kopij redactioneel in verband staat met EIZO. Voor zover inhoud en onderdelen van de EIZO-website op de in dit kader toegestane wijze worden opgeslagen, vermenigvuldigd of verspreid, moet daarbij naar het auteursrecht van EIZO Europe GmbH worden verwezen. Op de foto's en kranten- en tijdschriftenartikelen van de EIZO-website kan bovendien deels ook auteursrecht van derden gelden.

Merken

“EIZO” is een internationaal beschermd merk. Ook de andere bedrijfsnamen, bedrijfslogo's en productnamen op de website van EIZO kunnen beschermde merken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Steeds als de EIZO-website of een hierin opgenomen bestand wordt opgevraagd, wordt dit door Google Analytics bijgehouden. Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd met een overeenkomstige instelling in uw browser. We wijzen u er echter op, dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en met het hiervoor beschreven doel verwerkt.
Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, indien u deze vrijwillig opgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie.

Gebruik en verstrekking van persoonlijke gegevens

Voor zover op de website persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) kunnen worden ingevoerd, vindt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker uitsluitend vrijwillig plaats. De gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken, worden opgeslagen in het kader van de afwikkeling en verwerking van uw aanvraag, om met u gesloten overeenkomsten af te handelen en voor het technisch beheer. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist, als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als ze niet meer vereist zijn voor het doel waarvoor ze opgeslagen zijn, of als de opslag om overige wettelijke redenen niet toegestaan is. Het is derden niet toegestaan om de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de colofon of vergelijkbare gegevens zoals adressen, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen, te gebruiken om niet nadrukkelijk opgevraagde informatie toe te zenden. EIZO behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogeheten spamberichten.

Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek informeert EIZO u graag over de gegevens die over u zijn opgeslagen.

Veiligheidswaarschuwing

EIZO spant zich er met alle technische en organisatorische mogelijkheden voor in om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan, dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan de volledige veiligheid van uw gegevens niet door ons worden gegarandeerd. Voor vertrouwelijke informatie bevelen we u aan om gebruik te maken van reguliere post.

Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als deel van de website, vanaf welke u naar deze pagina geleid bent. Indien en voor zover delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldend recht, heeft dit geen uitwerking op de inhoud en de geldigheid van de overige delen van dit document.