RadiCS-toepassingsklasse lichaamsgebied/methodes maximale display-luminantie cd/m2 maximale luminantieverhouding matrix van beeldweergaveapparaat luminantiekarakteristiek homogeniteit van het beeldweergave-apparaat homogenitent tussen meerdere apparaten
I. Mammografie >=250 >=250:1 >=2048 x >=2048 GSDF +/- 10% <25 % <10 %
II. Mammografische stereotaxie >= 200 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
III. Projectieradiografie (thorax, skelet, abdomen) >=250 >=250:1 >=1600 x >=1200 GSDF +/- 10% <25 % <20 %
IV. Doorlichting (fluoroscopie), alle toepassingen >= 150 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
V. Computertomografie >= 150 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
VI. Voor RK 5: Dentale digitale volumentomografie intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei >= 200 >= 100:1 >=1024 x >=768 - <30 % <30 %
VII. Voor RK 6: Intraorale röntgendiagnostiek met dentale tubusapparaten, panoramafilmopnames, cefalometrische opnames, dentale schedeloverzichtsopnames, handopnames ter bepaling van skeletgroei >= 300 >= 100:1 >=1024 x >=1024 x >=768 - <30 % <30 %
VIII. Beschouwing - - - GSDF - -
Versie: 2016/02, wijzigingen voorbehouden